FERSIX, ESPECIALISTES EN EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPI

FERSIX, ESPECIALISTES EN EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPI

equipos-proteccion-EPI

Per combatre els riscos d’accidents i de perjudicis per a la salut, és imprescindible disposar de mesures tècniques de seguretat a fi de prevenir riscos en el treball i protegir als treballadors mitjançant disposicions de protecció col·lectiva.

Els equips de protecció individual (EPI) són vitals per prevenir aquests riscos, ja que actuen disminuint els perills que dia a dia es generen en el lloc de treball.

Els EPI fonamentalment redueixen les conseqüències derivades dels riscos. Per això, una adequada elecció, utilització i manteniment dels equips és fonamental per aconseguir una reducció dels nivells de risc existents.

En la llei espanyola actual, existeix un Reial decret (773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual) mitjançant la qual l’empresari podrà obtenir la informació necessària per determinar aquells llocs de treball en els quals s’ha de protegir al treballador amb un EPI. Una vegada determinada el nivell de necessitat d’utilització, es triarà l’equip apropiat complint els requisits que han de complir.

En aquest sentit, en aplicació del Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, haurà de proporcionar-se recíprocament, entre els empresaris concurrents en un centre de treball, la informació sobre els riscos propis del lloc de treball de cadascun dels seus treballadors que puguin afectar a la resta de treballadors.

A Fersix som especialistes en vestuari laboral de protecció. Entre la nostra oferta trobaràs material EPI (micos de treball, guants, calçat, cascos…) que segueixen la normativa europea de seguretat. No només podràs comprar qualsevol peça EPI, sinó que també podràs personalitzar-la amb l’estampació del logo de la teva empresa. Res se’ns resisteix. CONSULTA EL NOSTRE CATÀLEG 

Demana’ns pressupost a través de la nostra adreça de correu electrònic fersix@fersix.es o truca’ns al 93 849 77 30.

No Comments

Post A Comment

¿Quieres estar informado de todas las novedades?